Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Monday 25 February 2019
8337533694
812-538-4552
903-981-6690
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
2088137526
(920) 502-9926
صفحه نخست


گزارش و برداشت
 

«خیانت سکوت» - بخش 1-3
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

امروز یک سری «خداپرور» سایت دیدگاه را دستکاری کردند. کمی انرژی گرفت تا راه افتاد، ولی دوباره خراب شد. هیچکدام از لینک ها کار نمی کند. البته داستان، همان داستان قدیمی است. دوکلام حرف حساب و یا بی حساب می زنم، و دیدگاه بهای آن را می پردازد. این اراذل و اجانب نمی فهمند که در دیدگاه را می شود بست، اما در «اندیشیدن» را که نمی شود. از این «آدم فهم تر»؟ به هر روی، در حال سرو کله زدن با سایت هستیم تا شاید راهش بیندازیم. اگر نشد یک سایت دیگر، اگر آنهم نشد، یک سایت دیگر. بالاخره مگر می شود در باره «خیانت سکوت» سکوت کرد؟ گویی سربازان گمنام از موضعگیری یک پارچه «نیروهای رادیکال» علیه جنگ، سخت هراسان شده اند. «جنگ» برای این نظام «موهبت الهی» است، و «صلح» جام زهر. بگذریم!

سنگ خارا – بخش اول-چهارم
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

اخیرا آقای مسعود رجوی در سخنرانی درونی ( 7 مهر1391 – دقیقه 1:20:00 تا 1:37:00)، بمناسبت خروج نام آن سازمان از لیست کذایی آمریکا، در راستای تشکیل عملی جبهه «همبستگی ملی» گفته اند که - نقل به مضمون - می توان و می شود به سازمان انتقاد کرد،...

اشتباه محاسبه - کامل - بخش 1-11
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

پیش از پرداختن به این نکات، شاید بهتر باشد که باورهای خودم را لیست کنم: • این رژیم به زبان خوش دفتر کارش بسته نمی شود. • بدون شک، رهایی ایران از شر این رژیم، همراه با درد، و رنج، خون و ویرانی خواهد بود. • راهکار «مسالمت آمیز»...
خبر


فشنگ و موشک در راه خدا
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

به راستی ما سرنگونی طلبان در کجای این صفحه مختصات قرار داریم؟ تا به کی می خواهیم در برابر این تهدیدات علیه «ایران» سکوت کنیم، گویی که اعتراض ما دو پاپاسی هم ارزش ندارد؟ آیا تا به این حد تحت جّو حاکم بر رسانه ها قرار گرفته ایم...

«خوشبختانه»
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

چند سال پیش گفتگویی در سیمای آزادی (وابسته به مجاهدین) را تماشا می کردم، آقای ابوالقاسم (محسن) رضایی، در رابطه با نکته ای پیرامون پذیرش افسران ارتش آزادیبخش به «خلع سلاح»، پاسخی درخور تأمل دادند که نقل به مضمون آن می شود «تهیه...

اصولی کیست؟
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

آیا باید رخت سفر از اشرف بسته و به مکانی دیگر نقل مکان کنند؟ در آنصورت، با اینهمه دستاورد چه بکنند؟ با ارتش آزادیبخش و رزمندگان «ارتش» چه می تواند بکنند؟ با نیروهایی که اینهمه آموزش دیده اند، و حال باید لباس رزم از تن درآورند چه می تواند بکنند؟ با تمام تحلیل های رهبری چه کنند؟ کدام راهکار اصولی خواهد بود؟ برای درک درست از موقعیت ساکنان اشرف، باید به دو پارامتر اساسی توجه کنیم: ایدئولوژی (که وحدت تشکیلاتی را هم به همراه دارد)، و دیپلماسی (سدها و موانع واقعی سیاسی و امور خارج از حوزه تصمیم گیری مجاهدین)، در تصمیم «چه باید کرد؟» نقش آفرینی می کنند.

جبهه وسیع - بخش 1 -4
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

اخیرا و پس از خروج نام مجاهدین از لیست، ظاهرا همبستگی ملی و اتحاد دوباره حرف روز شده است.این سلسله نوشتار در زمستان 1388 در سایت دیدگاه منتشر شد. پس از باز تکثیر این متن در این سایت، به بخش بعدی «به ریشه های «هراس» از خود، و هراس...

رضا پهلوی و «نافرمانی مدنی»
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

در این نوشتار سعی می کنم به برخی از سرفصل های گفتگوی دیروز آقای رضا پهلوی با دویچه وله و راهکار پیشنهادی ایشان، بدون در نظر گرفتن ماهیت طبقاتی اقای رضا پهلوی و گذشته خاندان وی، بپردازم. این گفتگو در سایت دیدگاه بازتکثیر شده...

می اندیشم، پس هستم
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

در چند جمله یادداشت زیر را خلاصه کنم. نقش اندیشه ورز در جوامع استبداد زده، با فرهنگی فقیر و آلوده به مذهب، پرسشگری و پاسخگویی به پرسش ها است. پرسشگری های سیستماتیک و مستمر ِاندیشه ورز ذهن مخاطب را فعال کرده و برخی از اوقات «تشکیک»...

حرمت قلم
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

از خود بپرسید که نادیده گرفتن «حق چاپ محفوظ» از سوی شما، آیا خامنه ای و دار و دسته او را بیشتر اجیر نمی کند تا روزنامه های بیشتری را تعطیل کند، و روزنامه نگاران (حتی سبز و مدافع خاتمی) بیشتری را به زندان بیندازد؟ · البته،...
در یک نگاه


اعتصاب غذا و گفتگویی دوستانه  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


(951) 238-0046


315-883-9346


(208) 673-2135


4127159979


scratch test


734-545-2709


twice-nominated


954-453-3944


7342522192


7063512492


508-320-9964


در ایران فردا  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (4)  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


از کاوه چه خبر؟  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (3)  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


provisionality


(785) 926-0873


یک اقدام و خواست فوری  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


آدرس عوضی یا نوشدارو پس از...  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


(315) 285-1736


5032775740


(317) 460-2173


5209317913


7189041409


اشتباه محاسبه – معین عمل«بختک» (بخش پایانی)  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


اشتباه محاسبه – معین عمل «فرهنگ» (9)  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


اشتباه محاسبه – مدیریت تغییر (8)  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


7752715602


اشتباه محاسبه – هزینه (7)  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


اشتباه محاسبه – ارباب بی مروت، و با مروت دنیا (6)  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


(336) 677-6946


پس از 15 سال، از «فراکسیون اصلی» چه خبر؟  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


918-465-3366


اشتباه محاسبه - «ساده سازی، شبیه سازی» (3)  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


(616) 813-7046


اشتباه محاسبه - مفتی، مفتی (1)  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


انگار نه انگار  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


502-551-7562


بهره گیری رذیلانه  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


بن بست تن شکست و فراخای جان رسید  Ø§Ø³Ù…اعيل وفا يغمايي


بدرود و تسلیت  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


9052381357


8317448351


870-232-0804


(478) 739-3259


آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (بخش اول)  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


سخنی با اساتید و صاحبان کرسی  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


«تروریستها» - بخش چهارم  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


706-368-2750


«تروریستها» - بخش دوم  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


thermonasty


زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


(907) 386-3586


تروريستها بيکار ننشسته اند، خاک ايران - آخرين خاک ريز  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


زهر و پادزهر  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


دیدگاه سوم – نگاهی به خیزش 88، بخش 1 - 3  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


9157771671


خر باباته  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


281-312-7803


Howard


نامهء سرگشاده به مریم رجوی  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


مجاهدين خلق - امر به وظيفه يا امر به نتيجه -1  Ø¹Ù„ÛŒ ناظر


 
 


Iran's Crises  1998 - 2007   ©