V E T O
doradztwo transportowe
2295335855
O firmie
 
 
 
 
 

Firma VETO powstała w październiku 2010 r. z inicjatywy byłego inspektora transportu drogowego, który po ośmiu latach pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi postanowił wykorzystać posiadaną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie doradztwa, szkoleń, rozliczania czasu pracy kierowców oraz wdrażania właściwych procedur minimalizujących koszty prowadzenia działalności transportowej.

Inspiracją do powstania firmy było
stale rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc w zakresie poprawności wykonywania przewozów.  W chwili obecnej jest to inicjatywa unikatowa na terenie województwa łódzkiego, która już w pierwszych tygodniach spotkała się z dużym zainteresowaniem, z uwagi na ofertę przygotowana pod kontem wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji przewozów drogowych.

Pomimo liberalizacji wysokości kar, sytuacja z punktu widzenia przewoźnika uległa znacznemu pogorszeniu. Powodem takiego stanu rzeczy jest podwojenie liczby inspektorów transportu drogowego oraz rozszerzenie uprawnień kontrolnych Straży Granicznej i Służby Celnej.  Większa liczba kontrolujących, to większa liczba kontroli drogowych, a w konsekwencji  większe ryzyko z tytułu ewentualnych kar, które w większości przypadków spowodowane są nieprawidłowościami przy zawieraniu umów z kierowcami, brakiem merytorycznego nadzoru nad przestrzeganiem norm czasu prowadzenia pojazdu, brakiem umiejętności własciwej interpretacji analogowych i cyfrowych nośników informacji dotyczących aktywności kierowcy oraz niskim poziomem wiedzy kierowców na temat zasad używania urządzeń rejestrujących.

Warto przypomnieć, że !

Podmiot wykonujący przewóz drogowy, naruszając obowiązki lub warunki wynikające z przepisów podlega karze pieniężnej:

- do 15000 zł w przypadku kontroli drogowej
- do 30000 zł w przypadku kontroli w siedzibie przedsiebiorcy

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, naruszając obowiązki lub warunki rozporządzeń 561/06 lub 3821/85, podlega karze:

- grzywny w postaci mandatu karnego od 50 ał do 1000 zł

Sposobem na wyrównanie szans jest rzetelne podejście do kwestii przestrzegania obowiązujących norm prawnych. Nie jest to jednak zadanie łatwe z uwagi na ilość problemów z jakimi borykają się firmy transportowe. Codzienne obowiązki nie pozwalają na sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez kierowców norm czasu pracy oraz śledzenie zmian w przepisach.

- jeśli nie nadążasz za zmianami przepisów regulujących rynek przewozów drogowych,

- nie wiesz jak właściwie sprawować nadzór nad przestrzeganiem przez kierowców norm czasu pracy, 

- nie masz czasu na żmudną analizę wykresówek i zapisów cyfrowych z kart kierowcy,

- masz problem z ustaleniem trasy przewozu w zgodzie z obowiązującymi przepisami,

- nie wiesz jak włąsciwie rozliczyć czas pracy zatrudnionych kierowców,

- obawiasz się kontroli drogowej lub spodziewasz się kontroli w siedzibie firmy,

- nie zgadzasz się z ustaleniami pokontrolnymi,

Powiedz VETO! i zleć te obowiązki profesjonaliście.

  
O firmieO mnie(817) 536-0758PoradyKontakt