Vad är ett visitkort?

Om vi säger ”Visitkort” så tänker de flesta på ett litet pappkort som människor delar ut i jobbsammanhang. På kortet står namn, yrkestitel, företagets namn och kontaktuppgifter. För hundra år sedan kallades ett sådant kort affärskort. Visitkortet var något annat och det ska vi berätta om här. 

read more

Visitkortens språk

Du har kanske hört talas om blomsterspråket? Visitkorten hade också ett eget språk, där olika meddelanden kunde uttryckas genom att vika hörn och skriva på förkortningar.

read more

Enteromorpha

hm_dig27197_2MB

...det fanns många sätt att skicka olika meddelanden med sitt visitkort. Här hittar du exempel ur de Hallwylska samlingarna.

Visitens etikettsregler

(262) 697-0225

Överklassens umgänge var strikt reglerat. Att gå på visit var nödvändigt för att upprätthålla sin bekantskapskrets och få nya bekanta.