440-979-1664

Digitalt Geodetiskt Arkiv - DGA

Läs mer, dokument, e-tjänster och närliggande information

Närliggande information

Digitalt Geodetiskt Arkiv är Lantmäteriets system för geodetisk information, som innefattar databaser och användargränssnitt. Geodetiska arkivets databaser innehåller uppgifter om de svenska riksnätens punkter med avseende på punktidentitet, markering, koordinater och höjder.

Lantmäteriet, 801 82 Gävle, Tel: 0771-63 63 63, www.lantmateriet.se, Webmaster

© Lantmäteriet lantmateriet@lm.se.